Strateji danışmanlığı projeleri ile müşterilerimizin misyonunu ve bu doğrultuda atmaları gereken adımları belirleyip, şirketin gelecek yıllar için yol haritasını çizmeyi hedefliyoruz. Doğru performans ölçütleri ile işletmenin periyodik olarak değerlendirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi amaçlanarak şirketin stratejik hedeflerine ulaşmakta ne kadar başarılı olacağını ölçümlüyoruz.

Yapılandırma müzakereleri süresince kredi verenlerin talep edebileceği her türlü finansal rapor ve nakit akış modellerini müşterilerimiz adına en detaylı şekilde oluşturuyoruz.

Lydus Partners olarak strateji danışmanlığı çatısı altında verdiğimiz bu hizmetler, şirketlerin ihtiyaçlarına göre geniş çaplı veya spesifik alanlarda olabilmektedir. Strateji danışmanlığımız kapsamında müşterilerime en çok hizmet verdiğimiz alanlar arasında yeni yatırım kararları, operasyonel iyileşme, maliyet analizi ve büyüme ve kurumsal dönüşüm projeleri yer almaktadır. Ekibimiz müşterilerimize proje spesifik danışmanlık hizmetler de sunmaktadır. Bu hizmetler arasında pazar analizi, performans değerleme çalışması, nakit akış modelleme ve sermaye planlaması gibi hizmetler bulunmaktadır.

Müşterilerimize borç danışmanlığı kapsamında detaylı finansal modellerin oluşturulması, mevcut finansman yapılarının iyileştirilmesi veya mevcut kredinin refinanse edilmesi, yeni finansman sağlanması, borç ödeme kapasitesi analizinin yapılması ve kredi verenlerle tüm ilişkilerin ve müzakere süreçlerinin baştan sona yürütülmesi konusunda hizmet sunmaktayız. Finansal yeniden yapılandırma danışmanlığı ile ciddi finansal ve operasyonel sorun yaşayan şirketlere kredi yapılandırma, refinansman, işletme sermayesi yönetimi gibi alanlarda hizmet veriyoruz.

Şirketlerin finansal taahhütlerinin iyileştirilmesi çalışmaları, kısa vadeli likidite gerekliliği için çözüm çalışmaları ve borçluluğu azaltabilmek adına yapılabilecek olan borç sermaye swap işlemlerinin yanı sıra gerekli görüldüğü durumlarda hisse veya varlık satışı gibi opsiyonları müşterilerimiz için analiz ediyoruz. Hissedarlar tarafından talep edilmesi halinde, şirket sahipleri için en uygun çıkış stratejisini oluşturuyoruz.

Yapılandırma sürecinde bulunan şirketler için kredi verenlerin talep etmesi durumunda, müşterilerimiz için Bağımsız Mali Analiz Raporları hazırlıyoruz.

Şirket birleşmeleri ve satın alma danışmanlığı çerçevesinde müşterilerimize hem satıcı taraf hem de alıcı taraf danışmanlığı sunmaktayız. Satıcı taraf danışmanlığı kapsamında, bir şirketin tamamının veya belirli bir hissesinin satışı sürecindeki tüm aşamalarda müşterilerimizin yanında olup, potansiyel yatırımcı adayları arasından müşterilerimiz için en doğru ve stratejik yatırımcının bulunmasını sağlıyoruz.

Alıcı taraf danışmanlığı kapsamında ise finansal veya stratejik sebeplerle bir şirketin tamamını veya belirli bir hissesini satın almak isteyen yatırımcılara stratejileri doğrultusunda bir yol haritası hazırlayıp, doğru yatırımın belirlenmesi konusunda hizmet veriyoruz. Hem alış hem de satış sürecinde bulunan müşterilerimiz için müzakere stratejisi belirleyip tüm müzakere sürecini ilgili tüm taraflarla müşterilerimiz adına bizzat yönetiyoruz.

Sermaye danışmanlığımız kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda halka arz danışmanlığı veya sermaye artırımı danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz.

Müşterilerimizin stratejik önem taşıyan projelerini, doğru fizibilite çalışmaları ve detaylı ve güvenilir nakit akış modellerinin oluşturulması ile doğru şekilde analiz ediyoruz. Kredi verenler ile müşterilerimiz adına müzakere sürecini bizzat yönetip, projeleri doğru finansman ve teminat yapıları ile kurguluyoruz.